Project wijzigen oude WW

In het project Wijzigen oude WW (WoWW) zijn alle aanpassingen voor de wetswijzigingen per 1 juli 2015 succesvol geïmplementeerd. In aanloop naar de wijziging heeft UWV ingezet op optimale communicatie richting klant en medewerker. De content van uwv.nl is geactualiseerd. Animaties, instructiefilmpjes en visuele ondersteuning zijn aan de tekst toegevoegd. Zo zijn op uwv.nl video’s geplaatst over sollicitatieplicht en tijdelijke contracten, en animaties over de inkomstenopgave, de dagloonberekening en een rekenvoorbeeld voor de WW-uitkering. Via social media zijn de video’s en de wijziging van de WW extra onder de aandacht gebracht. In de reguliere massamediale duidelijkheidscampagne zijn uitingen meegenomen om te wijzen op de wijzigingen in de WW.

Ook de aanpassingen voor de duurverkorting van de WW, wijzigingen in de Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) en wijzigingen in de faillissementsuitkering WW per 1 januari 2016 zijn geïmplementeerd.