Online dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden

Klanten kunnen steeds meer uitkeringszaken online regelen via de met DigiD beveiligde persoonlijke omgeving Mijn UWV: van het aanvragen van een uitkering tot het raadplegen van hun betaalspecificatie en jaaropgave. Hierbij hanteren we voor de WW het principe digitaal tenzij: alleen klanten die zelf aangeven dat zij behoefte hebben aan een papieren versie (bijvoorbeeld omdat ze niet met een computer overweg kunnen) krijgen die toegestuurd. Na optimalisatie van uwv.nl is de tevredenheid van klanten over de geboden informatie gestegen van 57% naar 85%.

In verband met de invoering van de Wwz is in juli de Wegwijzer WW-app live gegaan. Daarmee attenderen we WW’ers erop dat ze na afloop van elke maand hun inkomsten aan UWV moeten doorgeven. WW’ers die via de in april vernieuwde Mijn UWV-omgeving een inkomstenformulier hebben ingestuurd, krijgen altijd een ontvangstbericht met informatie over het vervolgproces. In de loop van het tweede halfjaar hebben we de informatie op uwv.nl over de Wwz en de vindbaarheid van de inkomstenopgave verbeterd. WW’ers kunnen via Mijn UWV altijd hun eigen uitkeringsinformatie inzien, ze hoeven hiervoor niet meer te bellen. Sinds augustus kunnen WW’ers zich er ook digitaal ziek en beter melden; het aantal telefonische ziek- en hersteldmeldingen is sindsdien met 50% gedaald.

Sinds 5 november 2015 staat het doelgroepregister online en kunnen burgers via Mijn UWV op uwv.nl zelf controleren of ze hierin zijn opgenomen. Ze kunnen alleen zien of ze zelf in het doelgroepregister staan, de gegevens van andere burgers zijn niet zichtbaar. Werkgevers kunnen met een burgerservicenummer wel controleren of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat.