Hulp bij gebruik online dienstverlening

Mensen die niet goed met computers kunnen omgaan, bieden we op dinsdagmiddag persoonlijke ondersteuning op onze vestigingen; klanten kunnen daar met al hun vragen terecht. Op lokaal niveau zijn we de samenwerking aangegaan met bibliotheken en de Stichting Digisterker. De lokale bibliotheken bieden trainingen aan die aansluiten bij de regionale behoefte.

Waar nodig gaan we samen met de klant achter de computer zitten om alle stappen in de dienstverlening op werk.nl te doorlopen. Dit gebeurt niet alleen op verzoek van de klant. We nodigen WW’ers die de Werkmap nog niet gebruiken of die nog geen (goed) cv op werk.nl hebben gezet uit om van deze dienstverlening gebruik te maken. Het ministerie van SZW heeft ons hiervoor extra budget toegekend.