Online dienstverlening voor werkzoekenden

Iedereen die zich als werkzoekende bij UWV inschrijft, kan gebruikmaken van onze online dienstverlening op werk.nl. In 2015 vroeg 94% van de WW’ers online de uitkering aan. We meten iedere maand hoeveel WW’ers de Werkmap de laatste 4 weken hebben gebruikt; in 2015 maakte gemiddeld 76% recent gebruik van de Werkmap.

We blijven de functionaliteit en het gebruiksgemak van werk.nl verbeteren. In 2015 zijn opnieuw verbeteringen doorgevoerd:

  • Het cv van een werkzoekende wordt na 80 dagen niet meer verwijderd van werk.nl, maar automatisch verlengd.

  • De lijst met suggesties bij te kiezen beroepen is uitgebreid. Hierdoor kan de klant beter zoeken en gevonden worden.

  • Zoekacties naar vacatures kunnen worden opgeslagen en hergebruikt.

  • De Werkverkenner is ingevoerd. Met de antwoorden op deze online vragenlijst kunnen de werkhervattingskansen van nieuwe WW’ers worden vastgesteld en krijgt de werkzoekende direct tips om die kansen te verbeteren.

Werkzoekenden krijgen waar mogelijk alleen die informatie die op hun eigen situatie van toepassing is. Dit doen we door op werk.nl specifieke informatie aan te bieden per doelgroep, zoals WW’ers, WWB’ers en niet-uitkeringsgerechtigden. Voor werkzoekenden hebben we online trainingen en webinars ontwikkeld. Een webinar biedt de mogelijkheid interactief in te spelen op actuele ontwikkelingen en op specifieke behoeftes van klanten. Werkzoekenden inspireren ook elkaar met eigen voorbeelden en ervaringen tijdens webinars.