Online dienstverlening

Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om relatief eenvoudige administratieve zaken digitaal af te handelen. Online dienstverlening biedt snelle, goede service en meer gemak tegen lagere kosten. UWV biedt dan ook steeds meer online dienstverlening, zowel aan werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden als aan werkgevers en zakelijke relaties. En zij maken daarvan steeds vaker gebruik. UWV komt met werk.nl en uwv.nl 2 keer voor in de top 5 van meestbezochte (semi)overheidssites. Onze website werk.nl kreeg in 2015 42,6 miljoen bezoeken; dat is gemiddeld 3,6 miljoen keer per maand. In 2015 kreeg uwv.nl ruim 41 miljoen bezoeken; dat is gemiddeld 3,5 miljoen bezoeken per maand. Het Mijn UWV-portaal trok 18 miljoen bezoeken.

De beschikbaarheid van werk.nl is gestegen van gemiddeld 96,5% in 2014 naar 98,6% in 2015. Onbeschikbaarheid wordt grotendeels veroorzaakt door gepland technisch en functioneel onderhoud, dat in weekenden plaatsvindt. Hierover worden gebruikers vooraf geïnformeerd. De stabiliteit van uwv.nl was het grootste deel van het jaar in orde. Deze site was in 2015 gemiddeld 99,9% beschikbaar. Begin december was er echter sprake van een grote storing in de Mijn UWV-omgeving. Oorzaak was de grote drukte bij het online invullen van de inkomstenopgave. Nieuwe WW’ers moeten deze als gevolg van de Wwz sinds augustus 2015 aan het begin van iedere maand invullen. Naar aanleiding van de verstoring is in samenwerking met de leveranciers een onderzoek naar de oorzaak gestart. Aan de hand hiervan zijn maatregelen genomen voor kortetermijnverbeteringen. Ook hebben we na een review van de architectuur een aantal meer structurele veranderingen gerealiseerd, zoals het implementeren van een ontkoppelpunt. Dit zorgt ervoor dat het portaal met de klant kan blijven communiceren, ook als de primaire processen uitvallen. We beraden ons nog op verdere verbetermaatregelen voor de lange termijn, om de kans op nieuwe verstoringen zo klein mogelijk te maken. We werken verdere hard aan het vergroten van de langetermijncontinuïteit en -stabiliteit van ons ICT-landschap. De plannen hiervoor verwerken we in het UWV Informatieplan dat we in het voorjaar van 2016 aan het ministerie van SZW aanbieden.