Dienstverleningsconcept

Mensen die een beroep doen op onze dienstverlening zijn in zekere zin van ons afhankelijk. Ze hebben geen keuze, ze kunnen niet naar ‘de concurrent’. Ze moeten dus kunnen rekenen op betrouwbare, kwalitatief goede en toegankelijke dienstverlening, in een vorm die zo veel mogelijk tegemoetkomt aan hun wensen en behoeften. We streven ernaar om, binnen onze financiële en wettelijke mogelijkheden, iedereen de dienstverlening te verlenen die het meest passend is. En we kijken daarbij steeds welk kanaal het meest efficiënt is: online, telefonisch, via social media, of face to face. De mogelijkheden voor persoonlijke dienstverlening willen we de komende jaren graag uitbreiden.