AKC

Het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) is in 2009 opgericht met als doel een kenniscentrum te zijn voor professionalisering van, voor en door arbeidsdeskundigen. Het AKC verzamelt, ontwikkelt, verspreidt en evalueert wetenschappelijke onderbouwde kennis en stimuleert het gebruik daarvan door arbeidsdeskundigen. UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) zijn de samenwerkende partijen in de stichting. Het fundament van het AKC is in 2015 verder verstevigd met de financiering van een lectoraat Arbeidsdeskundigheid aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en door Instituut Gak.

Net als bij het KCVG sluit de AKC-kennisagenda aan bij de UWV-brede Kennisagenda en wordt vooraf een implementatieplan opgesteld om te borgen dat de kennis in de praktijk kan worden benut. Alle kennis wordt ontsloten via de vernieuwde website van het AKC. In 2015 zijn in meerdere bijeenkomsten de resultaten van onderzoeken uit de UWV Kennisagenda aan een brede groep professionals voorgelegd. In 2015 zijn in afstemming met UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) 4 nieuwe onderzoekthema’s aanbesteed, die moeten bijdragen aan een verdere professionalisering van het arbeidsdeskundig vak.