KCVG

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is in 2005 opgericht om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven. Het KCVG is een initiatief van UWV, het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam en het VU medisch centrum (VUmc). Sinds 2010 is ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) formeel partner. Per 2015 is de samenwerking tussen de universiteiten en UWV opnieuw verlengd voor de duur van 5 jaar. UWV staat daarbij garant voor de financiering van al gestarte promotietrajecten.

Er lopen binnen het KCVG tal van onderzoeksprojecten. Verzekeringsartsen kunnen promotieonderzoek doen, begeleid door senior onderzoekers. Inmiddels zijn meerdere artsen van UWV bij het KCVG gepromoveerd in de verzekeringsgeneeskunde. Begin 2016 zullen weer 2 verzekeringsartsen hun proefschrift verdedigen. Nieuwe projecten worden getoetst aan de UWV-brede Kennisagenda. Ieder nieuw onderzoeksvoorstel moet ook praktijkgerichte en voor de verzekeringsgeneeskunde toepasbare uitkomsten behelzen.

Op het jaarlijkse Muntendam Symposium op 17 december 2015 werd stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van het KCVG. Centraal stonden de implementatie van onderzoeksresultaten en de houding van de professionals hierin. Daarnaast werd voor het eerst de Muntendammer uitgereikt: een prijs voor het beste wetenschappelijke onderzoek in de verzekeringsgeneeskunde in de periode 2005–2015. De onderzoeken werden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, het innovatieve karakter en de maatschappelijke relevantie van het onderzoek en de mate waarin de onderzoeksresultaten geïmplementeerd kunnen worden. Rob Kok werd met zijn proefschrift Evidence-based disability evaluation de winnaar: hij slaagde erin deze methodiek duurzaam ingevoerd te krijgen, en daardoor de kwaliteit van beroepsuitoefening te verhogen.