Sectorplannen

In het sociaal akkoord is afgesproken dat sociale partners sectorplannen opstellen om de werkloosheid terug te dringen. UWV heeft bij de voorbereiding van diverse sectorplannen informatie geleverd over de arbeidsmarktsituatie in de desbetreffende sector. Het ging bijvoorbeeld om overzichten van het beschikbare aanbod in de sector op landelijk of regionaal niveau, of van kansrijke beroepen. In samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties, de Stichting van de Arbeid en sectorspecialisten hebben we een update gemaakt van het overzicht met krapteberoepen (beroepen met moeilijk vervulbare vacatures). Deze publicatie Welke beroepen bieden kansen? bevat naast een overzicht van krapteberoepen een overzicht van de grootste overschotberoepen (waar de kans op werk dus minder goed is). In aanvulling daarop boden we sectoren die een sectorplan wilden indienen, de mogelijkheid om kosteloos een factsheet over 5 beroepen te ontvangen. Deze toont hoe kansrijk een bepaald beroep voor de doelgroep en/of regio is, vanuit werkloosheid en vanuit een werk-naar-werksituatie. Sinds januari 2015 kunnen aanvragers van sectorplannen op een speciale pagina op werk.nl terecht voor informatie over kansrijke beroepen.

Bij de uitvoering van de sectorplannen maakt UWV concrete afspraken over het leveren van kandidaten, het faciliteren van scholing en het inzetten van een aantal ondersteunende regelingen en services. We richten ons daarbij vooral op werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We leverden in 2015 vooral Wajong- en 50-plus-kandidaten en incidenteel jeugdige WW’ers aan de sectoren Techniek, Bouw en ICT, PostNL en ook Transport en Logistiek, de mobiliteitsbranche en de installatiebranche.