Arbeidsmarktinformatie

UWV biedt actuele informatie en advies aan over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt. Met de publicaties geeft UWV inzicht in de arbeidsmarktontwikkeling en de verhouding tussen vraag en aanbod van diverse klantgroepen, zoals jongeren, 50-plussers en WW’ers. Daarnaast ontsluit UWV via een speciaal portaal op werk.nl informatie over de arbeidsmarkt. Dit portaal biedt, naast landelijke en sectorale informatie, kwantitatieve en kwalitatieve informatie over vraag en aanbod in de 35 arbeidsmarktregio's. In 2015 trok het portaal gemiddeld 10.500 bezoekers per maand.

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten in welke sectoren tekorten en overschotten te verwachten zijn. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen maken we daarom sectorbeschrijvingen en beschrijvingen van enkele sectoroverschrijdende beroepsclusters. In 2015 zijn beschrijvingen gepubliceerd over de sectoren Administratieve beroepen, Zorg, Onderwijs, Technische- en ICT-beroepen, en Uitzendarbeid. Verder verschenen onder andere de Landelijke arbeidsmarktprognose 2015–2016, de Duiding arbeidsmarktontwikkelingen 2015 (4 keer), Flexwerk na de WW en de Basiscijfers jeugd. In een succesvolle pilot is voor 6 arbeidsmarktregio’s een regionale versie ontwikkeld van de publicatie Kansrijke beroepen. In 2016 wordt de pilot verbreed naar de overige regio’s.