Aansluiting gemeenten op Suwinet

De afdelingen Burgerzaken van gemeenten kunnen adresgegevens uit de loonaangifte via Suwinet-Inkijk inzien en deze vergelijken met adresgegevens van hun inwoners in de eigen bestanden. In 2015 zijn 14 nieuwe gemeenten aangesloten op Suwinet-Inkijk, in totaal zijn het er nu 279. Gemeenten kunnen via Suwinet ook gegevens over voortijdige schoolverlaters inzien die de regionale mobiliteitscentra nodig hebben, en inkomensgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Participatiewet en het heffen van gemeentelijke belastingen. We hebben maatregelen genomen om de beveiliging van de gegevensuitwisseling via Suwinet te versterken.