Convenanten via landelijk Werkgeversservicepunt

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van vacatures en het creëren van vacatures en toezeggingen daarvoor (zogeheten baanopeningen) bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die een kans willen geven aan mensen die staan ingeschreven bij het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak of aan langdurig werklozen.

Via ons landelijk Werkgeversservicepunt sluiten we met werkgevers en sectoren convenanten en samenwerkingsafspraken om vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In 2015 zijn 4.500 baanopeningen (mogelijke vacatures) gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat is 95% van het streefcijfer (4.700). Hiervan zijn er 1.500 gerealiseerd via convenanten en samenwerkingsovereenkomsten en 3.000 via netwerkcontacten met werkgevers. Daarnaast hebben we in samenwerking met de uitzendbranche 15.700 werkzoekenden geplaatst, ruim meer dan het streefcijfer van 10.000.

We werken steeds vaker samen met gemeenten. Bijvoorbeeld in de dienstverlening aan een grote landelijke keten van kledingwinkels. Voor de vestigingen die de afgelopen jaren zijn geopend, heeft UWV in samenwerking met de gemeenten een groot deel van het personeel geworven. Daarbij zijn ongeveer 800 plaatsingen via UWV verlopen en 400 via de gemeenten. Het ging om WW’ers, bijstandsgerechtigden en een aantal Wajongers. UWV heeft ook kandidaten geleverd voor het schoonmaakbedrijf en de beveiliging van het bedrijf. Bij de schoonmaak zijn 120 mensen geplaatst, bij de beveiliging 20. In de komende periode gaan nog meer vestigingen open. Ook hiervoor gaat UWV een groot deel van de werving en selectie voor zijn rekening nemen, samen met gemeenten.

In 2015 zijn via het landelijk Werkgeversservicepunt 16 nieuwe landelijke convenanten afgesloten met de volgende werkgevers:

 • metaalverwerker KIM Komeetstaal en uitzendbureau Match4U voor 40 baanopeningen, waarbij werkzoekenden worden opgeleid tot CNC-operator niveau 2;

 • mediabedrijf Arvato voor 20 baanopeningen voor klantenservicemedewerker;

 • opleider en detacheerder van fietstechnici Bikeflex voor 40 baanopeningen;

 • EMDE Hoogspanning Eurotemp voor 12 baanopeningen voor eerste monteur dataelektra;

 • automatiseringsopleider Educom voor 100 baanopeningen (werkzoekenden worden opgeleid in de ICT en gedetacheerd voor minimaal een periode van 6 maanden). Eind 2015 waren 8 werkzoekenden geplaatst;

 • taxichauffeursopleider Taxiwerq voor 50 baanopeningen;

 • Stichting Studeren & Werken op Maat voor 250 baanopeningen;

 • verkeersbegeleidingsbedrijf Traffic Support voor 180 baanopeningen (vooral voor de doelgroep ouderen) voor verkeersregelaars bij evenementen en infra;

 • netwerkbedrijf Alliander Step2Work voor 40 baanopeningen (leer-werkprogramma voor werkzoekenden, die de aansluiting met de arbeidsmarkt hebben verloren);

 • Alliander Banenplan voor 130 baanopeningen voor Wajongers om zo een actieve bijdrage te leveren aan de invulling van het quotum banenafspraak;

 • detacheringsbureau voor secretariële ondersteuning voor de overhead Public Support met 25 baanopeningen in 2015 en 2016 voor ouderen als vervolg op eerdere vergelijkbare samenwerkingsovereenkomsten. In 2015 zijn al 22 werkzoekenden geplaatst;

 • supermarktketen PLUS voor 10 werkzoekenden uit de doelgroep banenafspraak;

 • technische dienstverlener Cottus voor het opleiden en detacheren van 120 werkzoekenden in de techniek;

 • uitzendbureau JAWS en bedrijfstakschool Anton Tijdink om 20 werkzoekenden binnen 13 weken op te leiden tot gekwalificeerd mechanisch, elektrotechnisch en technologisch medewerker en hen vervolgens te detacheren of uit te plaatsen;

 • Bilderberg Hotels voor een pilot met 7 Wajongers in 7 hotels op de Veluwe; wanneer de pilot succesvol verloopt, wordt de overeenkomst uitgebreid naar alle Bilderberg Hotels;

 • Het Rijk, gericht op het bevorderen van de instroom van werkzoekenden uit het doelgroepregister bij de sectorwerkgever Rijk (geen ambitie voor het aantal baanopeningen uitgesproken).