Gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers

Samen met het merendeel van de centrumgemeenten geven we invulling aan de dienstverlening voor werkgevers. Niet in iedere regio zijn alle gemeenten aangesloten – er is dan gekozen voor een benadering waarbij de subregio’s zaken afstemmen met het regionale Werkgeversservicepunt. Een Werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, SW-bedrijven, onderwijsinstellingen en diverse kenniscentra. In totaal zijn er 35 regionale Werkgeversservicepunten.

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van vacatures en het creëren van vacatures en toezeggingen daarvoor (zogeheten baanopeningen) bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die een kans willen geven aan mensen die staan ingeschreven bij het doelgroepregister voor de banenafspraak of aan langdurig werklozen.

Sinds november 2015 kunnen werkgevers via het Werkgeversportaal op uwv.nl zelf nagaan of een sollicitant of werknemer staat ingeschreven in het doelgroepregister.