Uitgestoken hand

UWV handelt niet alleen. Met gemeenten bundelen we onze krachten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Ook sociale partners, het mkb, grote werkgevers en de uitzendbranche zijn daarbij nauw betrokken. De laatste jaren zijn steeds meer publieke taken van de landelijke overheid naar gemeenten verschoven. Sinds de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de re-integratie van jongeren met een arbeidsbeperking. Om een optimale ondersteuning aan onze gezamenlijke doelgroepen te kunnen bieden, hebben we in 2015 de samenwerking met gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio‚Äôs verder geïntensiveerd. Wij treden alle mogelijke samenwerkingspartners met uitgestoken hand tegemoet.