Interventieteams

UWV werkt samen met organisaties zoals de Inspectie SZW, de Belastingdienst, gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank, de politie en het Openbaar Ministerie in interventieteams. Deze hebben voor € 0,2 miljoen aan uitkeringsfraude opgespoord. Ook in internationaal verband voeren we controles uit. Het Interventieteam Buitenland bezocht uitkeringsgerechtigden in België, Frankrijk en Denemarken en heeft onderzoeken gedaan in Bosnië, Servië, Spanje, Zweden, Tsjechië, Slowakije en Canada. Er is in 2015 voor € 0,3 miljoen aan uitkeringsmisbruik geconstateerd in het buitenland. Ons Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) heeft in 2015 bij vermogensonderzoeken voor gemeenten voor ruim € 10,0 miljoen aan buitenlands vermogen achterhaald.