Preventieve handhaving

We willen voorkomen dat mensen onbedoeld de regels overtreden, doordat deze niet duidelijk zijn. We leggen dus zo helder mogelijk uit wat de regels en plichten zijn en wat burgers van ons mogen verwachten. We informeren burgers via campagnes en zetten in op het verbeteren van het gebruikersgemak van onze online dienstverlening en het verzenden van automatische attenderingen. Welwillende burgers willen we niet lastigvallen met onnodige controles. Met risicoanalyses onderzoeken we daarom welke klanten relatief meer geneigd zijn om de regels te overtreden. Deze komen dan als eerste in aanmerking voor aanvullende controle. Daarbij gebruiken we steeds vaker digitale onderzoeksmethoden.

Begin september 2015 is UWV een massamediale campagne gestart die zich richt op naleving van de regels door WW’ers. Via radio, internet en social media wijzen we op de verschillende instrumenten van UWV die daarbij helpen:

  • De Wegwijzer WW-app die de klant tips en meldingen geeft om actie te ondernemen.

  • De checklist WW, die belangrijke acties voor de uitkering overzichtelijk op een rij zet en verwijst naar plekken waar de klant nuttige informatie kan vinden (zoals Werkblad en werk.nl).

  • Instructiefilmpjes die de klant helpen bij het invullen van veelgebruikte formulieren.

  • Informatieve filmpjes die uitleg geven over diverse soorten controles.