Techniekpact

Op 13 mei 2013 hebben kabinet, werkgevers, onderwijs, werknemersorganisaties en UWV het Techniekpact 2020 ondertekend. Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Doel is om in 2020 in totaal 90.000 mensen extra in de techniek aan het werk te hebben. Daar wordt langs 3 lijnen naartoe gewerkt: kiezen voor techniek, leren voor techniek, werken in de techniek.

Voor UWV biedt het Techniekpact kansen voor zijinstromers uit de WW. Ook de goedgekeurde sectorplannen binnen de techniek hebben bijgedragen aan instroom en opleiding van werkloze technici.

Het Techniekpact en de eind vorig jaar afgesloten cao’s in de sector Metaal en Techniek en de sector Metalektro hebben gezorgd voor een nieuwe impuls. In verschillende regio’s is de samenwerking toegenomen. In januari 2015 is het Servicepunt Techniek Rijnmond gestart. De omliggende regio’s Drechtsteden, Haaglanden en Holland Rijnland hebben zich hierbij aangesloten; er wordt nu ook gesproken over een Servicepunt Techniek Zuid-Holland.

In juli 2015 is het Servicepunt Techniek Friesland gestart onder de naam Fries Technisch Opleidingsplatform: F-Top. Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) werkt samen met werkgeversorganisatie Koninklijke Metaalunie en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) aan de oprichting van een Servicepunt Techniek Midden-Nederland (Flevoland).