Ondersteunen over de grens

EURES (EURopean Employment Services), een netwerk van Europese arbeidsvoorzieningsdiensten, draagt bij aan 1 grote, Europese arbeidsmarkt met een vrije uitwisseling van werknemers. Het gaat hier om een samenwerkingsverband van de lidstaten van de Europese Unie (EU) plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland; 31 landen die samen de Europese Economische Ruimte (EER) vormen. Zwitserland heeft zich hierbij ook aangesloten. UWV coördineert in Nederland de dienstverlening van dit internationale netwerk. We zorgen ervoor dat mensen en vacatures online en projectmatig bij elkaar worden gebracht, en ook dat er informatie en advies wordt verstrekt, zodat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken om over de landsgrenzen heen personeel te werven of werk te zoeken.

EURES richt zich vooral op het vervullen van vacatures waarvoor de werkgever in eigen land geen geschikte kandidaten kan vinden. In 2015 werden in totaal 563 plaatsingen op dergelijke moeilijk vervulbare vacatures gerealiseerd. Het ging om 191 buitenlandse werkzoekenden op knelpuntvacatures in Nederland en 372 werkzoekenden uit Nederland in Europa.

Begin oktober heeft UWV de eerste (EURES) Europese banenmarkt georganiseerd: de social media jobfair One click to Europe (#Clickeurope). Deze had tot doel om extra aandacht te generen voor socialmedia-accounts van EURES en om vraag en aanbod binnen de Europese lidstaten bijeen te brengen. Al in de weken vóór de beurs werden de accounts goed bezocht.

EURES Finland organiseerde begin november een online ICT-beurs waaraan ook EURES Nederland meedeed. Finland kent een groot overschot aan ervaren ICT-specialisten; in Nederland dreigt juist een groot tekort aan hoog gekwalificeerde ICT-kandidaten. EURES Nederland anticipeerde hierop: Finse collega’s boden cv’s aan die, na voorselectie, door de Nederlandse collega’s werden aangeboden aan Nederlandse bedrijven.

Een groot staalbedrijf uit Noordoost Engeland is eind 2015 gestopt met het produceren van staal vanwege onder andere de Chinese concurrentie. In samenwerking tussen EURES Groot-Brittannië en EURES Nederland is eind december online voorlichting gegeven aan 14 ex-staalwerkers die geïnteresseerd zijn om in andere Europese landen te werken. Uiteindelijk zijn 11 profielen voorgesteld aan Nederlandse werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures.

Eerder in 2015 heeft EURES op uitnodiging van de Stichting Stedenband Dordrecht – Varna (Bulgarije) geparticipeerd in een handelsmissie naar de maritieme sector in Varna. Naast economische samenwerking tussen bedrijven en contacten met opleidingsinstituten had de missie tot doel te zoeken naar mogelijkheden om technisch geschoolden (pas afgestudeerden) uit de regio Varna in te zetten op de tekorten in de regio Drechtsteden. Er zijn afspraken gemaakt met de bedrijven uit de regio Drechtsteden om vacatures uit te wisselen en deze via EURES Bulgarije te verspreiden.