Jobcoaching

Werknemers met een ziekte of gebrek die begeleiding op het werk nodig hebben, kunnen bij UWV een jobcoach aanvragen. De jobcoach begeleidt de werknemer op de werkvloer en kan een persoonlijk trainingsprogramma opstellen. Doel is dat de werknemer binnen uiterlijk 3 jaar zelfstandig zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Bij werknemers die permanent zijn aangewezen op de ondersteuning van een jobcoach geldt de maximale termijn van 3 jaar niet. In 2015 is 22.861 keer jobcoaching toegekend voor een periode van 6 maanden. Bij 1.112 hiervan gaat het om toekenning van een jobcoachperiode na de maximale begeleidingsperiode van 3 jaar.

Het is ook mogelijk dat de werkgever zelf de begeleiding overneemt; in dat geval is er sprake van interne jobcoaching. Hierbij kiest de werkgever voor jobcoaching in eigen beheer, uitbesteding aan een externe door UWV erkende jobcoachorganisatie, of een combinatie van beide mogelijkheden. De subsidiebedragen voor interne jobcoaching zijn lager dan wanneer de werknemer zelf een externe jobcoach aanvraagt. In 2015 kenden we 1.675 aanvragen voor interne jobcoaching toe.