Onderwijsvoorzieningen

Jongeren met een handicap kunnen een onderwijsvoorziening aanvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een taxivergoeding, een doventolk, aangepaste software, aangepast meubilair of extra begeleiding op school. In 2015 hebben we 3.822 onderwijsvoorzieningen toegekend. Dat is duidelijk minder dan in 2014 (4.653). We doen onderzoek naar de oorzaak van deze daling. Onderwijsvoorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van OCW aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten. We hebben in 2015 € 21,9 miljoen aan onderwijsvoorzieningen uitgegeven: € 20,3 miljoen voor de klant en € 1,6 miljoen uitvoeringskosten. Het voor 2015 geraamde bedrag aan uitvoeringskosten (€ 2,0 miljoen) is daarmee niet overschreden.

Het bedrag van € 20,3 miljoen voor de klant bestaat uit € 9,9 miljoen voor intermediaire voorzieningen (zoals een doventolk), € 3,0 miljoen voor meeneembare voorzieningen (zoals een brailleleesregel) en € 7,4 miljoen voor vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto).