Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen

Sinds 2012 koopt UWV alleen nog maar re-integratiedienstverlening in voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; er is voor WW’ers geen structureel re-integratiebudget meer beschikbaar. Hiervoor heeft UWV overeenkomsten gesloten op basis van 2 aanbestedingen. 1 aanbesteding voor werkzoekenden met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en 1 aanbesteding voor werkzoekende jonggehandicapten.

In 2015 zijn 5.387 trajecten en diensten voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering succesvol afgesloten met een baan. 1.241 van hen vonden duurzaam werk: een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar. Van de in 2015 afgeronde trajecten en diensten die plaatsing in een dienstverband tot doel hadden, leidden er 13.312 niet tot werk. Er zijn ook trajecten en diensten die niet plaatsing in een dienstverband als direct einddoel hebben, maar die bedoeld zijn om de klant dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Hiervan zijn er 10.813 succesvol afgesloten en 3.721 niet succesvol.

In 2015 hebben we 3.171 scholingen ingekocht. 2.658 scholingen zijn in deze periode succesvol afgesloten met een diploma en 790 scholingen zijn niet succesvol beëindigd. Eind 2015 liepen er nog 4.476 scholingen.