Activering WGA

In juni 2014 zijn we een pilot gestart om mensen met een gedeeltelijke WGA-uitkering te activeren. De pilot duurt 2 jaar en maakt deel uit van de businesscase Intensivering toezicht UWV. We verkennen of gesprekken met specifieke groepen binnen de WGA ertoe leiden dat meer van deze klanten werk vinden, waardoor we besparen op de uitkeringslasten. In de pilot zetten we hiervoor op 5 regiovestigingen extra medewerkers in. Het ministerie van SZW heeft per jaar een budget van € 0,9 miljoen toegekend.

Sinds de start van de pilot zijn ruim 2.200 WGA’ers ingestroomd in de pilot. We proberen de klant met telefonische interviews, persoonlijke gesprekken en trainingen te bewegen richting werk of richting een re-integratietraject. Ook zijn er groepsactiviteiten, onder andere gericht op solliciteren en het gebruik van social media. Er zijn ruim 8.000 gesprekken met WGA’ers gevoerd. De eerste voorzichtige conclusie is dat er in de deelnemende regiovestigingen positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn. We onderzoeken nog in hoeverre deze ontwikkelingen zijn toe te schrijven aan de dienstverlening tijdens de pilot. De eindrapportage verschijnt in het tweede halfjaar van 2016. In 2015 zijn er vanuit de pilot 118 WGA’ers geheel aan het werk gegaan en 275 gedeeltelijk.