Aanpak jeugdwerkloosheid

UWV en gemeenten trekken bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid samen op: gemeenten zijn verantwoordelijk voor jongeren met een bijstandsuitkering en voor jongeren zonder startkwalificatie, UWV voor jongeren met een WW-uitkering. Om UWV en gemeenten hierbij te ondersteunen, maakt het ministerie van SZW met veelal bovenregionaal of landelijk opererende werkgevers afspraken over werk voor deze groepen jongeren. Deze afspraken worden vastgelegd in zogenoemde werkakkoorden. Bij het benaderen van werkgevers houdt het ministerie rekening met de wensen die UWV en gemeenten hebben opgenomen in hun regionale plannen. Het ministerie heeft ook met UWV een werkakkoord afgesloten.

Ook met UWV heeft het ministerie in 2015 afspraken gemaakt. Met het extra budget dat we krijgen voor de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid stellen we per arbeidsmarktregio voor de duur van 2 jaar gemiddeld 1 fte beschikbaar bij ieder regionaal Werkgeversservicepunt. Deze adviseurs maken voorselecties van WW-jongeren, matchen WW-jongeren op vacatures en bieden hen actief aan werkgevers aan. Het landelijk Werkgeversservicepunt vertaalt landelijke afspraken in sectorplannen en werkakkoorden in uitvoeringsplannen, en verzorgt de coördinatie richting de 35 arbeidsmarktregio’s.

Werkgevers mochten van het ministerie van SZW tijdelijk, in 2014 en 2015, in hun vacatures specifiek vragen naar jongeren van 18 tot 27 jaar. Ook konden werkgevers die een jonge WW’er in dienst namen, gedurende maximaal 2 jaar een premiekorting krijgen van € 3.500 per jaar per werknemer. Hiervoor was wel nodig dat de jongere een verklaring had dat hij een WW-uitkering ontving. Jongeren met een WW-uitkering konden hiervoor bij UWV een doelgroepverklaring aanvragen. In 2015 hebben we er 4.423 toegekend en 3.803 afgewezen.

Iedere werkzoekende, ook een jongere, kan op werk.nl terecht voor informatie en advies. De jongere kan er zijn cv plaatsen en vacatures zoeken, en vindt er interactieve online leeractiviteiten (e-learnings), filmpjes, webinars en testen die helpen bij het bepalen van interesses, kwaliteiten, competenties en motivatie. Speciaal op jongeren gericht is Expeditie Work, een online sollicitatiegame die werkloze jongeren moet motiveren om actief naar werk te gaan zoeken. In 2015 trok Expeditie Work 49.000 bezoeken.