Scholingsvoucher en plaatsingsfee

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee oudere werkzoekenden hun kans op werk kunnen vergroten. WW’ers van 50 jaar of ouder kunnen een scholingsvoucher aanvragen als de opleiding gericht is op een kansrijk beroep in de eigen regio, of de kans op werk aantoonbaar groter maakt. Werkgevers kunnen met de voucher (deels) een opleiding bekostigen die nodig is om een werkzoekende geschikt te maken voor de functie. Sinds oktober 2014 is het aantal aanvragen en toekenningen fors toegenomen. Dat komt doordat de minimumleeftijd is verlaagd van 55 naar 50 jaar en doordat de criteria zijn versoepeld. In 2015 zijn 9.150 scholingsvouchers toegekend, dit is ruim boven de verwachting van 5.500 vouchers voor 2015.

De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die oudere werkzoekenden aan het werk helpen. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst langer duurt, met een maximum van € 1.500. De eerste fee kan worden aangevraagd nadat een 50-plusser 3 maanden heeft gewerkt. In 2015 hebben we 8.250 plaatsingsfees verstrekt. Daarmee is het doel van 7.500 ruimschoots behaald.