Basisdienstverlening voor WW’ers

Veel WW’ers kunnen met behulp van onze online basisdienstverlening op eigen kracht werk vinden. Zij krijgen een persoonlijke, met DigiD beveiligde Werkmap op werk.nl. Daarmee kunnen zij documenten delen met de adviseur werk van UWV. Ook kunnen zij er de resultaten van sollicitatieactiviteiten bijhouden en op elk moment van de dag contact leggen met een adviseur werk. De adviseur werk kan via de Werkmap de sollicitatieactiviteiten van de klant controleren.

Een WW’er kan via de Werkmap zijn cv publiceren, vacatures zoeken, e-learnings en webinars volgen en informatie en adviezen opzoeken. In 2015 heeft gemiddeld 94,1% van de klanten gedurende de WW-periode gebruikgemaakt van deze ondersteuningsdiensten. Daarnaast hadden eind 2015 ruim 292.000 WW’ers met sollicitatieplicht een cv op werk.nl geplaatst. Dat is 82% van het totale aantal WW’ers (de met het ministerie van SZW afgesproken norm is 75%).

In de vierde week na inschrijving krijgen WW’ers via de Werkmap een bericht hoe ze hun cv kunnen verbeteren. Wanneer ze niet reageren op dat bericht, nemen we contact op. Om de kwaliteit van cv’s en het zoekgedrag van de klant verder te verbeteren, gebruiken we de online kwaliteitskaart cv en de beroepenkaart. Deze kaarten geven aan wat er goed is en wat er beter kan in het cv. Verder informeren we de WW’er over alternatieve zoekmogelijkheden en andere, wellicht meer kansrijke, beroepen. In 2015 hebben we ruim 225.000 kwaliteitskaarten aan klanten gegeven. Zo’n 56% van de klanten past vervolgens het cv aan. De cv’s die zijn aangepast, scoren aantoonbaar beter in de match- en zoekresultaten.

We streven ernaar rond de vierde maand van werkloosheid met iedere WW’er een persoonlijk evaluatiegesprek te voeren. Dan bespreken we de verdere dienstverlening en gaan we na of de klant zich voldoende inspant om werk te vinden. Afhankelijk van de situatie en behoefte van de klant kan het gesprek ook iets eerder of later plaatsvinden. Er zijn in 2015 117.700 van deze evaluatiegesprekken gevoerd, hiervan zijn er 112.700 uiterlijk in de vierde maand gevoerd. In de zevende en tiende maand is er weer een evaluatiemoment, via een gesprek op de vestiging, telefonisch of online via de Werkmap.