Beoordeling re‑integratieverslag

Als een werknemer ziek is, betaalt de werkgever het loon gedurende maximaal 2 jaar (104 weken) door. Wij beoordelen hun gezamenlijke inspanningen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan. Dit doen we op basis van het re-integratieverslag dat werkgever en werknemer opstellen bij het indienen van de WIA-aanvraag. Indien we op basis van het re-integratieverslag vaststellen dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen, legt UWV een loonsanctie op en moet de werkgever het loon maximaal 1 jaar langer doorbetalen. In 2015 legden we 1.600 inhoudelijke loonsancties op. We effectueerden ook 1.900 administratieve loonsancties wegens een onvolledig re-integratieverslag.

Om de kwaliteit van de re-integratieverslagen die werkgevers indienen te verbeteren, willen we werkgevers en werkgeversorganisaties meer inzicht geven in onze werkwijze bij de beoordeling van zulke verslagen. Om onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren, organiseren we ook ontwikkelpilots om knel- en verbeterpunten in de praktijk aan te pakken. Begin mei hebben we een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van arbodiensten, werkgevers en onderzoekers. Inmiddels is een pilot met het ministerie van Defensie gestart waarin we het aantal herplaatsingen, het aantal WIA-aanvragen, het aantal loonsancties en de tevredenheid van klanten en medewerkers gaan meten. Met de uitkomsten kunnen we onze dienstverlening voor werkgevers op het terrein van de Wet poortwachter verbeteren. Een pilot met de Nationale politie is gericht op knelpunten in de praktijk die het gevolg zijn van de reorganisatie bij de Nationale politie. In beide pilots wisselen we daarnaast gericht kennis en ervaring op het gebied van re-integratie uit.