Sociaal-medische beoordelingen

Onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen beoordelen voor iedereen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt het recht op en de hoogte van de gevraagde uitkering. Ook stellen zij vast wat de resterende arbeidsmogelijkheden zijn. Wanneer er verandering optreedt in het arbeidsvermogen van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan kan er een herbeoordeling volgen. In 2015 verrichtten we in totaal 71.700 claimbeoordelingen voor WIA, Wajong, WAO en WAZ en 43.100 herbeoordelingen. Verder deden we 36.700 eerstejaars Ziektewet-beoordelingen en 4.300 beoordelingen arbeidsvermogen. We hebben 220.000 Wajongers die al voor 2015 Wajong kregen, op basis van dossiers ingedeeld in een groep mét en een groep zonder arbeidsvermogen. We verzorgden 8.000 beoordelingen voor Wajongers die we niet konden indelen of die het niet eens waren met de voorlopige indeling. Ten slotte beoordeelden we 38.600 re-integratieverslagen die werkgevers en werknemers opstellen bij het indienen van de WIA-aanvraag.