Beoordelingen in kader integrale activering Wajong

Doelstelling van de Participatiewet is dat iedereen met arbeidsvermogen wordt geactiveerd om te werken. In verband hiermee gaat UWV Wajongers die vóór 2015 al een uitkering ontvingen, herindelen in 2 groepen: Wajongers die kunnen werken en Wajongers die niet kunnen werken. Voor Wajongers die wel of tijdelijk geen arbeidsvermogen hebben, gaat de uitkering vanaf 1 januari 2018 omlaag naar maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, behouden het recht op een uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon.

Via systeemselectie en dossierscreening hebben we een voorlopige onderverdeling kunnen maken:

 

Resultaat 2015

Met arbeidsvermogen

155.000

Duurzaam geen arbeidsvermogen

67.000

Niet ingedeeld omdat Wajonger vóór 1 januari 2018 met pensioen gaat of nog studeert

17.000

Krijgt oproep voor beoordeling omdat UWV over onvoldoende relevante informatie beschikt voor voorlopige indeling

2.000

Krijgt oproep voor beoordeling omdat Wajonger tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2015 relatief kort heeft gewerkt

10.000