Werking van de loonaangifteketen

De werking van de loonaangifteketen wordt bepaald aan de hand van het gezamenlijke normenkader. Over 2015 zijn de volgende resultaten behaald. Ter vergelijking zijn de resultaten over 2014 bijgevoegd.

 

Omschrijving

Norm

Resultaat

Resultaat

  

2015

2015

2014

1

Jaarlijks oproepen van inhoudingsplichtigen, die opgenomen zijn in de werkgeversadministratie van de Belastingdienst, om aangifte te doen

≥95%

100,00%

100,00%

2

Gegevens van inhoudingsplichtigen in de werkgeversadministratie bij de Belastingdienst worden overgezet naar de werkgeversadministratie bij UWV

≥95%

98,70%

98,50%

3

Via loonaangifteberichten aan de loonaangifteketen aangeboden gegevens verliezen geen informatiewaarde tijdens verwerking in de keten en worden inhoudelijk ongewijzigd opgeslagen in het polisdomein en de heffingsadministratie

≥95%

100,00%

100,00%

4

Alle ontvangen loonaangifteberichten, uitgezonderd alle afgekeurde en in behandeling genomen uitval, worden opgeslagen in het polisdomein en zijn tijdig beschikbaar voor afnemers van loonaangiftegegevens op werknemersniveau

≥95%

98,60%

99,90%

5

Aan de afnemers van het polisdomein worden de gegevensleveringen beschikbaar gesteld conform de met hen afgesloten overeenkomsten

≥90%

98,80%

98,50%

6

Maximale additionele uitvraag van jaarloongegevens voor 2013 (voorlopige inschatting)

≤5%

0,51%

0,39%

7

Inhoudingsplichtigen ontvangen een terugkoppeling en een correctieverzoek voor de door hen gemaakte fouten in werknemersgegevens (voorlopige inschatting)

≥98%

99,90%

99,90%

Ondanks meerdere verstoringen bij de Belastingdienst en UWV, die overigens adequaat zijn aangepakt en verholpen, heeft de loonaangifteketen over het jaar 2015 voldaan aan de eisen van het normenkader; de normen zijn gehaald.