Huisvesting

 

31-12-2015

31-12-2014

Aantal panden in portefeuille

94

109

Aantal vierkante meters

389.600

436.100

Omdat we de afgelopen jaren vanwege de toegenomen werkloosheid meer mensen nodig hadden, hebben we de huur van enkele panden verlengd en huren we meer vierkante meters dan voorzien in het meerjarenhuisvestingplan 2014–2018, maar wel minder dan in 2014. Eind 2015 waren we gevestigd in 94 panden. In 2015 zijn 24 panden afgestoten en 9 nieuwe panden gehuurd.

UWV onderhoudt goede contacten met het Rijksvastgoedbedrijf en andere publieke organisaties, om in voorkomende gevallen vraag en aanbod in het publieke domein op elkaar af te stemmen en leegstand te voorkomen. Met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben we een intentieverklaring getekend om waar nodig en mogelijk vierkante meters in SVB-panden af te nemen. In 2015 hebben we al 2 huurovereenkomsten met de SVB als verhuurder afgesloten voor in totaal circa 6.400 m2, voor een nieuw frontoffice in Nijmegen en een backoffice in Breda. Ook huren we ruimtes bij gemeenten. In 2015 zijn huurovereenkomsten getekend met de gemeenten Alkmaar, Roermond en Zaandam. Met de gemeenten in Tiel en Enschede werken we nog aan definitieve huurovereenkomsten.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ondersteunen we bij zijn huisvesting. We zetten tijdelijk 2 projectleiders in om te helpen bij de (her)inrichting en sluiting van CIZ-vestigingen. Verder zijn we overeengekomen dat het CIZ gebruik gaat maken van de spreekuurvoorzieningen op onze locaties.