Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers

 

2015

2014

2013

2012

Totaal

     

2012

     

t/m 2015

Instroom nieuwe boventallige medewerkers

205

225

323

362

1.094

      

Uitstroom boventallige medewerkers

255

297

247

174

803

Intern nieuwe baan

108

71

138

78

395

Extern nieuwe baan

12

8

11

12

43

Eigen bedrijf begonnen

2

4

6

3

15

Ontslagen

43

49

35

20

147

Overige oorzaken

90

165

57

61

373

      

Totaal aantal nog boventallige medewerkers ultimo periode

405

452

510

431

603

Detachering intern

187

251

203

216

303

Detachering extern

23

29

32

38

21

Geen oplossing

195

208

275

177

268

Als gevolg van de taakstellingen van de opeenvolgende kabinetten-Rutte I en II moet UWV fors bezuinigen en verdwijnen er de komende jaren structureel veel arbeidsplaatsen. We sturen al een aantal jaren proactief op mobiliteit van onze medewerkers. We stimuleren hen om arbeidsfit te zijn voor nieuwe functies binnen en buiten UWV; op nieuwe (tijdelijke) functies plaatsen we bij voorkeur medewerkers die boventallig zijn of dreigen te worden. Deze aanpak lijkt vruchten af te werpen: de tabel laat zien dat het aantal nieuwe boventallige medewerkers een dalende lijn vertoont. In 2015 zijn 205 medewerkers boventallig geworden.