Instroom UWV-medewerkers naar leeftijd

Instroom naar leeftijd

2015

2014

 

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

T/m 24 jaar

148

12,9%

234

14,0%

25–34 jaar

492

42,7%

825

49,3%

35–44 jaar

180

15,7%

265

15,8%

45–54 jaar

180

15,7%

231

13,8%

55–65+ jaar

150

13,0%

119

7,1%

     

Totaal

1.150

100,0%

1.674

100,0%

UWV wil behalve van de kennis en ervaring van de 45-plussers binnen de organisatie ook meer gebruik maken van de inbreng van jongere medewerkers. In 2015 hebben we 640 medewerkers aangenomen die jonger zijn dan 35 jaar (55,7%). Medewerkers jonger dan 35 jaar vormden in 2015 14,3% van het totale personeelsbestand. We blijven actief werven op jongere medewerkers.