Ontwikkeling personeelsbestand

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

*2003

Stand

         

31-12-2015

         

t.o.v.

         

1-1-2003

Medewerkers**

         

Stand 1 januari

19.324

19.010

19.146

18.934

20.723

21.158

19.604

23.850

 

Stand 31 december

19.225

19.563

19.057

19.284

19.529

21.304

20.931

23.690

-4.625

Gemiddeld

19.275

19.287

19.102

19.109

20.126

21.231

20.268

23.770

 
          

Vast**

         

Stand 1 januari

16.387

16.718

16.834

17.312

17.837

18.029

18.317

21.142

 

Stand 31 december

16.236

16.371

16.629

16.876

17.423

17.862

17.969

20.760

-4.906

Gemiddeld

16.312

16.545

16.732

17.094

17.630

17.946

18.143

20.951

 
          

Tijdelijk**

         

Stand 1 januari

2.812

2.193

2.220

1.549

2.801

3.040

1.182

2.361

 

Stand 31 december

2.840

3.066

2.329

2.316

2.033

3.354

2.873

2.569

479

Gemiddeld

2.826

2.630

2.275

1.933

2.417

3.197

2.028

2.465

 
          

Non-activiteitsregeling
/Wachtgeld**

         

Stand 1 januari

125

99

92

73

85

89

105

347

 

Stand 31 december

149

126

99

92

73

88

89

361

-198

Gemiddeld

137

113

96

83

79

89

97

354

 
          

Fte's

         

Stand 1 januari

16.818

16.476

16.491

16.155

17.709

18.032

16.414

20.145

 

Stand 31 december

16.741

17.056

16.502

16.582

16.645

18.228

17.812

20.136

-3.404

Gemiddeld

16.780

16.766

16.497

16.368

17.177

18.130

17.113

20.141

 
  • *Per 1 januari 2009 vond er een fusie plaats tussen UWV en CWI. De aantallen medewerkers en fte’s voor het jaar 2003 hebben uitsluitend betrekking op UWV. CWI had in de jaren vóór 2009 circa 4.000 fte’s.
  • **Aantal arbeidsverhoudingen.

Structureel krimpt de UWV-organisatie. In 2015 is het personeelsbestand ten opzichte van 31 december 2014 afgenomen met 338 medewerkers. Omgerekend in volledige banen telde UWV eind 2015 16.741 fte’s.

In vergelijking met eind 2014 zette de daling van het aantal UWV’ers met een vast dienstverband zich in 2015 voort. Ook het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband daalde licht ten opzichte van eind vorig jaar. Flexkrachten worden hoofdzakelijk ingezet om pieken in het werk op te vangen of ter vervanging bij ziekte. Het betreft voornamelijk administratieve functies. Soms, als er tijdelijk behoefte is aan specialistische kennis voor complexe functies, doen we een beroep op tijdelijke krachten.

Wanneer het herstel van de economie doorzet, zal het werkaanbod bij UWV verder teruglopen. Maar er spelen meer belangrijke ontwikkelingen op personeelsgebied. Taken en functies veranderen, doordat de bedrijfsprocessen steeds verder worden geautomatiseerd en doordat nieuwe wet- en regelgeving leidt tot nieuwe werkprocessen. Daarnaast is het aandeel van de groep ‘oudere’ medewerkers binnen UWV de afgelopen jaren fors gegroeid en moeten medewerkers door de verhoging van de pensioenleeftijd steeds langer doorwerken. De gemiddelde leeftijd van de UWV-medewerker is inmiddels bijna 48 jaar.

Om al deze redenen bevorderen we duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en mobiliteit van onze medewerkers, en uitstroom naar werk elders. Zo beperken we boventalligheid. Toch zijn in 2015 205 medewerkers boventallig geworden. Daar waar mogelijk worden boventallig verklaarde medewerkers tijdelijk ingezet of intern herplaatst, maar dit is vanwege de benodigde kennis en vaardigheden niet altijd mogelijk.