Belangrijkste gegevensafnemers

 

Afgenomen

Afgenomen

 

gegevens

gegevens

 

2015

2014

Belangrijkste afnemers inkomstenverhoudingen

  

Belastingdienst

362.269.492

358.556.328

UWV intern

248.567.755

220.997.843

Sociale Verzekeringsbank

211.622.782

246.168.980

Pensioenfondsen

83.974.065

68.451.058

Gemeentelijke Sociale Diensten (IB)

16.636.358

12.312.376

   

Belangrijkste afnemers burgerservicenummers

  

Sociale Verzekeringsbank

207.238.805

240.785.489

Belastingdienst

111.296.419

*-

UWV intern

26.643.230

17.573.653

Gemeentelijke Sociale Diensten (IB)

10.675.783

26.521.413

Deurwaarders

1.089.546

0

Centraal Bureau voor de Statistiek

**0

15.319.643

  • *Cijfers over 2014 onbekend, vanwege de beperkte opslagcapaciteit bewaart UWV de productiegegevens conform de bewaarplicht 6 maanden.
  • **Sinds 1 januari 2015 levert UWV aan het CBS alleen nog gegevens over inkomstenverhoudingen.

In onze polisadministratie stonden eind 2015 19,5 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,1 miljoen mensen. UWV levert uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS.

Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie.

De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.