Aantal Suwinet-bevragingen

Soort bericht

2015

2014

Arbeidsverleden (burgers)

5.093.530

10.166.015

Persoonsgegevens (o.a. UWV, gemeenten)

50.515.276

35.510.598

   

Totaal

55.608.806

45.676.613

Overheidsorganisaties kunnen via de applicatie Suwinet-Inkijk persoonsgegevens van burgers inzien die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor onze polisadministratie. Een autorisatiesysteem regelt dat deze overheidsorganisaties daarbij alleen gegevens kunnen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties welke gegevens via Suwinet-Inkijk uit onze polisadministratie hebben opgevraagd.