Inkomstenverhoudingen in de polisadministratie

Soort inkomstenverhouding

2015

2014

Loon

8.726.324

8.797.562

Uitkering

2.496.665

2.628.288

Pensioen (incl. AOW)

8.265.848

7.730.699

   

Totaal

19.488.837

19.156.549

Eind 2015 stonden in onze polisadministratie 19,5 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,1 miljoen burgers. De tabel geeft weer om hoeveel lonen, uitkeringen en pensioenen het gaat.