Gegevensleveringen uit de polisadministratie

Soort levering

2015

2014

Handmatig

54.550

57.333

Geautomatiseerd

1.324.461

1.387.241

   

Totaal

1.379.011

1.444.574

Aan partijen zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leveren we gegevens uit de polisadministratie. Verreweg de meeste gegevensleveringen gebeuren geautomatiseerd: nog geen 4% wordt handmatig uitgevoerd.

We hebben onderzocht welke handmatige leveringen nog geautomatiseerd kunnen worden. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal leveringen uit de polisadministratie nu via ons zakelijk portaal verloopt. Het gaat onder meer om gegevensleveringen aan de SVB en creditmanagementbedrijven. Daarnaast kunnen organisaties zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders en het Zorginstituut Nederland de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie.

In 2014 is de automatische koppeling met de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) tot stand gebracht voor 90% van de verzoeken om informatie. Deze koppeling wordt nu getest door de SNG. Vanaf 1 januari 2016 kan de SNG informatie op bsn-niveau zonder tussenkomst van UWV-personeel en dus sneller krijgen. Hierdoor kan de SNG sneller tot inbeslagname overgaan. De oude aansluiting kende veel storingen, daarom is er voor gekozen deze levering via Suwinet te laten lopen. SNG bevraagt via de nieuwe koppeling de gegevens realtime en online. De nieuwe aansluiting is robuuster en zorgt voor een actuelere gegevensuitwisseling, een stabielere omgeving, lagere kosten en snellere wijzigingstrajecten. SNG is zeer tevreden over de gegevens uit de polisadministratie.