Afhandeling bezwaren

 

2015

2014

Ontvangen bezwaren

85.000

100.300

WW

27.000

38.700

Arbeidsongeschiktheidswetten

36.000

39.500

Ziektewet

21.300

21.500

Schadeclaims

700

600

   

Afgehandelde bezwaren

87.200

96.900

WW

28.600

37.800

Arbeidsongeschiktheidswetten

36.700

38.000

Ziektewet

21.300

20.800

Schadeclaims

600

300

Wie het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. In 2015 werden 85.000 bezwaren ingediend. Dit is duidelijk minder dan in 2014 (100.300). Vooral het aantal WW-bezwaren was lager. Dit hangt samen met een vermindering van het aantal WW-aanvragen en de wijzigingen in het boetebeleid. Bij de Ziektewet-bezwaren gaat het vooral om meer bezwaren tegen eerstejaars Ziektewet-beoordelingen. Dit verhoogt de druk op onze bezwaarverzekeringsartsen, die al schaars in aantal zijn. 23% van de afgehandelde bezwaren was gegrond.

We zetten het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal genomen voor bezwaar vatbare beslissingen. De uitkomst daarvan geeft de bezwaarintensiteit weer. In 2015 was de bezwaarintensiteit 2,6% (in 2014: 3,0%). Dit is binnen de norm van 3,0%. De klanttevredenheid over de afhandeling van bezwaren is in 2015 stabiel gebleven (6,2).

In 2015 zijn bij UWV 84 mediations gestart en afgerond. Daarbij proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator.