Klachtsoorten

Klachtsoort

2015

2014

Informatie/communicatie

41,2%

44,9%

Bejegening

19,3%

18,4%

Betaling

17,1%

13,4%

Bereikbaarheid/toegankelijkheid

8,2%

5,1%

Begeleiding/behandeling

9,1%

12,0%

Behandelingsduur

2,7%

3,0%

Overige

2,4%

3,2%

   

Totaal

100%

100%

In 2015 ontvingen we 9.716 klachten, 14% meer dan in 2014 (8.520). Onder een klacht verstaan we iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een medewerker van) UWV.

Klanten klaagden vooral over onjuiste, tegenstrijdige of te weinig informatie of over de manier waarop ze door UWV-medewerkers worden bejegend. In het tweede halfjaar ontvingen we vooral veel klachten van Wwz-klanten over de betaling, het inkomstenformulier en de bereikbaarheid.