Aantal ontvangen klachten

 

Eerste

Tweede

Derde

Totaal

 

4 maanden 

4 maanden 

4 maanden 

 

2005

6.632

5.297

8.187

20.116

2006

9.778

6.008

5.058

20.844

2007

4.889

4.176

3.809

12.874

2008

3.589

2.694

2.799

9.082

2009

3.678

3.652

3.689

11.019

2010

3.831

3.197

3.521

10.549

2011

3.399

2.769

2.918

9.086

2012

2.934

2.703

2.805

8.442

2013

3.044

2.803

2.624

8.471

2014

3.055

2.739

2.726

8.520

2015

2.686

3.001

4.029

9.716

Wie ontevreden is over de handelwijze van UWV, kan een klacht indienen. We spannen ons in om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. We analyseren binnengekomen klachten om te bezien waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

In 2015 ontvingen we 9.716 klachten, aanzienlijk meer dan in 2014. In het tweede halfjaar nam het aantal klachten toe. Dat had te maken met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz): we ontvingen vooral veel klachten van Wwz-klanten over de betaling, het inkomstenformulier en de bereikbaarheid. Meer algemeen gingen de klachten vooral over onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie of over de manier waarop ze door UWV-medewerkers worden bejegend.

Het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen afgezet tegen het aantal uitkeringsbeslissingen geeft de klachtintensiteit weer. In 2015 was de klachtintensiteit 0,3%, gelijk aan die in 2014. De met het ministerie van SZW afgesproken norm is 0,4%.