Overtredingen inspanningsplicht

 

2015

2014

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal geconstateerde overtredingen

136.400

 

153.100

 

Opgelegde maatregelen

86.100

63%

97.400

64%

Waarvan maatregelen WW

81.100

 

91.200

 

WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden

19.200

 

23.400

 

WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren

6.500

 

9.200

 

WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen

10.000

 

10.500

 

WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen

23.200

 

23.900

 

Overtredingen van de controlevoorschriften

10.900

 

13.700

 

Overige

11.300

 

10.500

 

Waarvan maatregelen overige wetten

5.000

 

6.200

 

Opgelegde waarschuwingen

45.900

34%

51.500

34%

Geen maatregel of waarschuwing opgelegd

4.400

3%

4.200

2%

Uitkeringsgerechtigden met arbeidsvermogen zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. WW’ers moeten verantwoording afleggen over hun sollicitatieactiviteiten. Wie aantoonbaar verzaakt bij het zoeken van werk, kan worden gekort op zijn uitkering. Als iemand niet verschijnt op afspraken kunnen we de uitkering opschorten.

Bij de Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt op basis van inkomstenverrekening bepaald of er nog recht op een gedeeltelijke uitkering is. Is dat het geval, dan blijft de sollicitatieplicht van kracht ‒ behalve bij een tijdelijke vrijstelling. Ontvangt iemand na 3 maanden (de maximale vrijstelling) nog steeds een aanvullende uitkering, dan is de sollicitatieplicht weer van kracht en handhaaft UWV daarop.