Tewerkstellingsvergunningen en ‑adviezen

 

2015

2014

Aantal aanvragen tewerkstellingsvergunningen

5.300

6.600

Aantal aanvragen IND-advies

3.000

2.600

Aantal afgehandelde aanvragen tewerkstellingsvergunningen

5.200

6.800

Aantal afgehandelde aanvragen IND-advies

3.000

2.400

Werkgevers die voor 3 maanden of langer personeel willen aannemen uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), moeten sinds 1 april 2014 een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt UWV advies over het arbeidsmarktdeel.

We hebben 93,5% van de verzoeken om advies binnen 5 weken afgehandeld (de norm is 90%). UWV handelt alleen nog aanvragen af voor een tewerkstellingsvergunning wanneer geen verblijfsvergunning nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die maximaal 3 maanden in Nederland blijven, voor mensen die al in Nederland verblijven zoals werkstudenten en asielzoekers, en bij concernoverplaatsingen. We gaven 98% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken af (de norm is 90%). UWV toetst de adviezen voor de IND en de aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op dezelfde gronden.