Ingekochte re-integratietrajecten

 

2015

2014

2013

2012

2011

WAO

490

549

605

735

929

Ziektewet

11.497

13.841

10.791

9.267

4.743

oWajong/nWajong

10.196

11.595

10.594

8.977

8.654

WIA

4.553

5.411

4.790

4.219

2.041

      

Totaal

26.736

31.396

26.780

23.198

16.367

UWV kan voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re-integratiedienstverlening inkopen bij re-integratiebedrijven. In 2015 zijn 26.736 re-integratiediensten ingekocht, zoals trajecten en scholing. De uitgaven hiervoor bedroegen in 2015 € 90,1 miljoen. Daarnaast gaven we € 4,9 miljoen uit aan initiatieven tot regionale samenwerking met gemeenten in het kader van de Participatiewet. De uitgaven in 2015 komen daarmee uit op € 95 miljoen. Dit is binnen het budget van € 106 miljoen.

De uitgaven voor werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bedroegen in 2015 € 78,3 miljoen en bleven daarmee binnen het budget hiervoor van € 88 miljoen.