Proefplaatsingen

 

2015

WW

9.166

Wajong

7.561

WIA/WGA

1.075

WAO en WAZ

180

Ziektewet

289

  

Totaal

18.271

Werkgevers zijn soms huiverig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Mensen die een uitkering van UWV ontvangen, kunnen met behoud van die uitkering gedurende 2 maanden op een proefplaatsing werken. Dat is meestal genoeg om te beoordelen of de werknemer geschikt is. De tabel laat zien hoeveel mensen uit de verschillende doelgroepen hiervan gebruikmaakten.

Op basis van eerdere interne evaluaties is gebleken dat 80% van de beslissingen over de toekenning van een proefplaatsing voor een WW’er binnen 2 weken wordt afgehandeld. Bij de Wajong wordt 80% van de beslissingen binnen 4 weken afgehandeld. Binnen 8 weken zijn alle beslissingen afgerond.