Resultaten extra dienstverlening voor 50-plussers

 

Raming

Resultaat

 

2015

2015 

Instroom deelnemers netwerktrainingen

40.000

41.600

Instroom deelnemers individuele begeleiding

3.000

2.300

Deelnemers inspiratiedagen werkzoekenden

3.500

2.400

Verstrekte scholingsvouchers

5.500

9.200

Verstrekte plaatsingsfees

7.500

8.300

Dankzij extra budget van het ministerie van SZW kunnen we werklozen van 50 jaar of ouder die langer dan 3 maanden werkloos zijn, bij hun zoektocht naar werk extra ondersteunen in de vorm van netwerktrainingen, inspiratiedagen of individuele begeleiding. Daarnaast kunnen oudere werkzoekenden een scholingsvoucher van maximaal € 1.000 aanvragen waarmee ze een opleiding kunnen bekostigen als er uitzicht is op werk. Private intermediairs zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50-plussers aan het werk helpen, kunnen een plaatsingsfee aanvragen. Deze subsidie kan oplopen tot een maximum van € 1.500. De tabel toont het gebruik van deze instrumenten.

In 2015 vonden 58.500 50-plussers werk, ruim boven onze doelstelling van 54.400.