Passend werkaanbod voor langdurig werklozen

 

2015

2014

Afgerond passend werk aangeboden met intensieve dienstverlening

5.330

6.002

Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

3.796

4.435

Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

1.356

1.367

Klant heeft afgezien van uitkering

9

12

Klant heeft zelf andere baan gevonden

169

188

Ook langdurig werklozen kunnen in aanmerking komen voor intensieve dienstverlening. Voor werkzoekenden die langer dan 12 maanden een WW-uitkering hebben, geldt de Wet passend werkaanbod (PaWa). Voor deze groep werkzoekenden is in principe alle gangbare arbeid passend. Zij moeten op straffe van een sanctie werk aanvaarden dat hun wordt aangeboden. Niet alle 135.000 langdurig werklozen komen in aanmerking voor een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. Een groot deel van hen is bijvoorbeeld al gedeeltelijk aan het werk of is minder dan 12 uur per week beschikbaar voor werk.

Met het ministerie van SZW hebben we afgesproken dat we jaarlijks een passend werkaanbod (PaWa) doen aan ten minste 5.000 langdurig WW-gerechtigden die minimaal 12 uur voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Bij deze intensieve aanpak bieden we de werkzoekende 2 vacatures aan bij werkgevers die bereid zijn om langdurig werklozen aan te nemen, arrangeren we de sollicitatiegesprekken bij de werkgever en vragen we achteraf bij zowel werkzoekende als werkgever na hoe het gesprek is verlopen.

In 2015 heeft deze intensieve aanpak geleid tot 5.330 aanbiedingen van een passend werkaanbod. Hiermee is het gestelde doel ruimschoots behaald. 71% van deze werkzoekenden is aangenomen op een uitgezochte vacature.

We leggen een sanctie op als blijkt dat de werkzoekende niet is aangenomen vanwege verwijtbaar gedrag. We hebben in 2015 in 33 gevallen de uitkering verlaagd of (tijdelijk) stopgezet.