Voorkomen van instroom in de WIA

 

Norm

Resultaat

Resultaat

 

2015

2015

2014

Gemiddelde verzuimduur in het eerste Ziektewet-jaar in dagen

70 dagen

56 dagen

n.v.t.

Percentage uitstroom in tweede Ziektewet-jaar (voorlopig)

geen norm

20,3%

n.v.t.

Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). Zij hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re-integratie verantwoordelijk is. UWV begeleidt deze mensen op sociaal-medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers.

De eerste score in de tabel betreft de gemiddelde verzuimduur van mensen die in het eerste Ziektewet-jaar uitstromen. Met de tweede score meten we het percentage mensen dat in het tweede Ziektewet-jaar uitstroomt tot de maximale datum.