Plaatsingspercentage arbeidsgehandicapten

Traject gestart in

Resultaat 2015

2012

27%

2013

25%

2014

20%

Met het plaatsingspercentage arbeidsgehandicapten meten we hoeveel in een kalenderjaar gestarte re-integratietrajecten hebben geleid tot een plaatsing in een betaalde baan na afronding van het re-integratietraject. Bij een plaatsing verricht de klant gedurende ten minste 2 maanden betaald werk op basis van een arbeidsovereenkomst voor minstens 6 maanden, voor ten minste de helft van de vastgestelde resterende verdiencapaciteit. Omdat een re-integratietraject vaak meerdere jaren in beslag neemt, zijn de effecten pas op langere termijn zichtbaar. De prestatie-indicator in 2015 heeft daarom betrekking op trajecten die zijn gestart in 2012.

Van de 17.100 mensen met een arbeidsbeperking die in 2012 aan een re-integratietraject zijn begonnen, heeft 27% een betaalde baan gevonden na afronding van het re-integratietraject. Hiermee is de afgesproken norm van 31% niet gehaald. Dit komt vooral doordat het vanwege de economische situatie voor re-integratiebedrijven moeilijk is om klanten te plaatsen en doordat sinds 2012 meer trajecten zijn ingekocht voor mensen met een WIA- of Ziektewet-uitkering. Het plaatsingsresultaat voor deze groepen is, historisch gezien, lager dan voor de Wajong omdat het voor hen moeilijker is weer werk te vinden.

Van de klanten die in 2013 en 2014 een re-integratietraject startten, vonden tot nu toe respectievelijk 25% en 20% een betaalde baan. Deze percentages zullen nog stijgen, omdat veel van deze trajecten nog niet zijn afgerond. We verwachten dat de percentages voor 2013 en 2014 uiteindelijk uitkomen boven het percentage van in 2012 gestarte trajecten.