Uitstroom naar werk van WW’ers

 

2015

2014

Totaal aantal naar werk uitgestroomde WW'ers

256.900

253.100

Werkzoekenden jonger dan 27 jaar

35.400

39.500

Werkzoekenden van 27 tot 50 jaar

163.000

160.900

Werkzoekenden van 50 jaar en ouder

58.500

52.700

   

Aantal werkzoekenden aan werk geholpen als zelfstandige

13.700

13.000

UWV ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van (ander) werk en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Om te bereiken dat werkzoekenden en werkgevers elkaar zo veel mogelijk zelfstandig kunnen vinden, brengen we vraag en aanbod bij elkaar, veelal online. In 2015 vonden 256.900 WW’ers mede dankzij onze dienstverlening een baan. Hiermee hebben we onze doelstelling voor dit jaar ruimschoots gehaald: werk voor ten minste 220.000 WW’ers.