Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

 

2015

 

Aantal

%

Afgeronde eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

36.700

100%

Doorstroom naar tweede Ziektewet-jaar

20.400

56%

Geen recht op Ziektewet-uitkering: minder dan 35% arbeidsongeschikt

13.000

35%

Geen recht op Ziektewet-uitkering: tijdens de beoordeling hersteld verklaard voor eigen werk en minder dan 35% arbeidsongeschikt

1.900

5%

Overig

1.400

4%

UWV voert na 44 weken ziekte een (eerstejaars) Ziektewet-beoordeling uit voor zogenoemde vangnetters. Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). Als we bij de beoordeling vaststellen dat de vangnetter meer dan 65% van zijn maatmanloon kan verdienen in algemeen geaccepteerde arbeid, dan vervalt het recht op de Ziektewet-uitkering. Het maatmanloon is het loon dat een gezonde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring gewoonlijk verdient.

We streven ernaar ten minste 90% van deze Ziektewet-beoordelingen vóór de ingangsdatum van het tweede Ziektewet-jaar af te handelen. In 2015 is dat in 82% van de gevallen gelukt. We hebben 8% meer eerstejaars Ziektewet-beoordelingen verricht dan geraamd; in totaal waren het er 36.800.